Versünnep 2015 visszatekintő

A 10 éves a VERSÜNNEP FESZTIVÁLLAL a 225 éves a magyar nyelvű színjátszás, a 150 éves a SZFE jubileuma előtt is tisztelegtünk. A vers, próza és ének az alábbi nagyságok előtt tisztelgett:

a 100 éve született Gáti József, aki színészgenerációk meghatározó beszédtanára volt 

a 110 éve született József Attila

a 115 éve született Márai Sándor.

Nosztalgiázzunk együtt képekkel, videókkal, emlékekkel. Idézzük fel együtt a jubileumi Versünnep Fesztivált és folytassuk tovább ezt a csodás hagyományt!

Kiírás

„Mi szép, mi szép, mi szép

A mi föladatunk!

Legyünk büszkék reá,

Hogy színészek vagyunk. .”

/ Petőfi Sándor: Színészdal/

 

10 éves a VERSÜNNEP FESZTIVÁL

225 éves a magyar nyelvű színjátszás

 150 éves a SZFE

 

100 éve született Gáti József, aki színészgenerációk meghatározó beszédtanára volt 

110 éve született József Attila

115 éve született Márai Sándor

 

 Versünnep Alapítványa Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Bánffy György Kulturális Szalon meghirdeti

  

VERSÜNNEP 2015

Jubileumi fesztivált

 

Kategóriák:

 1. Vers – és prózamondás
 2. Énekelt vers, versmegzenésítés

A nevezéseket beadhatják:

 • színművészek és előadóművészek, hivatásos zeneszerzők (komoly zenében felsőfokú végzettséggel, könnyű zenében lehetőleg szakirányú végzettséggel), valamint hivatásos hangszeres és énekes előadóművészek, zenekarok,
 • művészeti egyetemek valamint szakirányú közép-és felsőoktatási továbbá zenei intézmények hallgatói.

 

Egy nevező több kategóriában is jelentkezhet.

 

 

Részletes kiírás:

Az 1. kategóriában három mű nevezendő, amely lehet vers, próza, publicisztika.

 

A nevezett művek közül:

 

 • egy, József Attila által írt mű,
 • egy, Márai Sándor alkotás
 • egy kortárs magyar költő, illetve író verse vagy prózai műve

 

A nevezett művek nem haladhatják meg egyenként az öt perc mondási időt.

 

A választott művek szövegét kérjük a nevezéshez mellékelni!

 

Azok jelentkezését várjuk,

 

 • kik hazánkban, vagy határon túl élő, hivatalos minősítéssel rendelkező színművészek vagy előadóművészek (a nevezéshez kérjük csatolni a végzettséget igazoló hivatalos okirat másolatát),
 • aki hazai és határon túli Színművészeti Főiskola vagy Egyetem hallgatója, továbbá hivatalosan bejegyzett művészeti intézmény (akadémia, stúdió, tanoda stb.) színész hallgatója. A nevezéshez kérjük mellékelni az érintett intézmény hivatalos igazolását.

 

A 2. kategóriában kettő művel lehet nevezni, komoly vagy könnyűzenei stílusokban.

 • József Attila, vagy Márai Sándor alkotásának megzenésített változata,
 • kortárs magyar költő, író művének megzenésített változata.

A versmegzenésítéseket (önálló zenei kompozíciókat), illetve már megkomponált versmegzenésítések előadóit várjuk. Nevezhetnek zeneszerzők önállóan (ez esetben előadót is kell hozniuk magukkal a versenyre), valamint előadókkal közösen, de saját előadással is. A műveknek a versenyen élő előadásban el kell hangozniuk, kottát nem fogadunk el. Előadóművészek (szóló ének, ének- bármilyen összeállítású kísérettel, vagy együttes, kórus) is jelentkezhetnek saját, vagy más szerzők által komponált versmegzenésítéssel. A versenyre minimum 5, maximum 10 perces műsorral lehet nevezni. A zsűri zeneszerzői és előadói díjakat is odaítélhet.

A nevezéskor kérjük a megkomponált művek szövegét, időtartamát elküldeni, valamint a produkció előadóit is feltüntetni. Az előadóktól szintén kérjük az énekelt vers szövegét, időtartamát, és a zeneszerző nevét megjelölni.

A jelentkezéskor kérjük, hogy végzettségét, vagy jelenlegi tanulmányainak igazoló okiratát mellékelje. (Együttesek részéről 1 hivatásos igazolást kérünk.)

 

Jelentkezési határidő: 2015. március 7.

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:

VERSÜNNEP ALAPÍTVÁNY

1088 Budapest

Mikszáth Kálmán tér 1.

vagy

versunnep@gmail.com

 

Információt a versunnep@gmail.com, címen kérhetnek az érdeklődők. Kapcsolattartásra használható a facebook.com/versunnep oldal is.

 

Az elődöntőkre 2015. márciusában kerül sor, különböző magyarországi és határon túli helyszíneken. A részletekről a jelentkezések regisztrálása után értesítjük az érintetteket.

A döntőt 2015. április 11-én rendezzük, a Nemzeti Színházban.

 

 

DÍJAK

 

Minden kategóriában több, nagy értékű pénzjutalom, képzőművészeti alkotás és ajándéktárgy kerül odaítélésre.

 

 

FELHÍVÁS ISKOLÁK, CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 

A fesztivál hivatalos programjához az év folyamán bármikor kapcsolódhat bármely hazai és határon túl működő iskola vagy civil szervezet, oly módon, hogy vállalja egy amatőr versmondó verseny megrendezését a kiírásban szereplő témakörökhöz illeszthetően. A szervezők biztosítják egy szakember delegálását az adott zsűribe. A verseny időpontját minden intézmény maga határozhatja meg. A versenyek nyertesei közül, a zsűri döntése alapján, az arra kiválasztottaknak értékes díjakat ítélünk oda, továbbá lehetőséget kínálunk produkciójuk előadására, versenyen kívül, a hivatásos fordulók valamelyikén.

Ehhez szintén szükséges a nevezés elküldése, a versunnep@gmail.com címre. A nevezésnek a tartalmaznia kell a jelentkező adatait, továbbá, hogy mikor, hol, és milyen korosztályban kívánja a versenyt megrendezni.

 

A fesztiválra jelentkező résztvevők nyertesei részvételével 2015 májusában valamint várhatóan az év végén nagyszabású seregszemlét rendezünk, Budapesten.

 

A változtatás jogát fenntartjuk.

Civil szervezeteknek szóló kiírás

Versünnep Fesztivál 2015

 A Versünnep Alapítvány, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Bánffy György Kulturális Szalon idén is meghirdeti a Versünnep Fesztivált, melynek tematikája József Attila, Márai Sándor, valamint a kortárs költészet.

A fesztivál hivatalos programjához az év folyamán bármikor kapcsolódhat bármely hazai és határon túl működő iskola vagy civil szervezet, oly módon, hogy vállalja egy amatőr versmondó verseny megrendezését, lehetőleg a kiírásban szereplő témaköröknek megfelelően. A szervezők biztosítják egy szakember delegálását az adott zsűribe, aki igény esetén a nap folyamán rendhagyó irodalomórát is tart az iskolában. A verseny időpontját minden intézmény maga határozhatja meg. A versenyek nyertesei közül, a zsűri döntése alapján, az arra kiválasztottaknak lehetőséget kínálunk produkciójuk előadására, versenyen kívül, a hivatásos fordulók valamelyikén.

A nevezést a szalon@banffyszalon.hu vagy versunnep@gmail.com címen várjuk. A nevezésnek a tartalmaznia kell a jelentkező adatait, továbbá, hogy mikor, hol, és milyen korosztályban kívánja a versenyt megrendezni. A fesztiválra jelentkező résztvevők nyertesei részvételével 2015 májusában nagyszabású seregszemlét rendezünk, Budapesten.

 

A jelentkezés folyamatos, határidő nincs!

További információ kérhető a 20/4146644-es telefonszámon.

 

Honlapunk elérhető a www.versunnep.com címen, de folyamatosan frissítjük az információkat a www.facebook/versunnep és www.facebook.com/BanffySzalon oldalakon is. Kérjük, hogy minél többen likeolják az oldalt, hogy azonnal értesüljenek az újdonságokról.

Interjú Szász Jenővel

Az alábbiakban Szász Jenővel, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökével olvashatnak interjút. Az NSKI a Versünnep Fesztivál egyik főszervezője, Szász Jenő elnök úr pedig a rendezvény fővédnöke Balog Zoltán miniszter úr mellett.

 

Miért döntött úgy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, hogy a Versünnep Fesztivál mellé áll? Illetve, hogy Elnök Úr elvállalja a rendezvény fővédnökségét?

 

Az alapítói szándéknak megfelelően a Nemzetstratégiai Kutatóintézet felelőssége és lehetősége a nemzeti integráció, illetve ahogy Duray Miklós barátunk szokott fogalmazni: a nemzeti re-integráció újrafogalmazása. Intézetünk – immár második alkalommal – e hivatásának tesz eleget a Versünnep Fesztivál felkarolásával, hiszen – fogalmazhatnék így is – működési területünk elsősorban a Kárpát-medence, a Versünnep Fesztivál résztvevői pedig, az anyaország versenyzői mellett, a külhonban élő teljes magyar ifjúság. A rendezvény, azon felül, hogy kiváló alkalmat teremt kultúránk ápolására, lehetőséget ad a nemzeti irodalmunk iránt elkötelezett magyar fiataloknak, hogy kapcsolatba léphessenek egymással Kárpát-medence szerte, és így újjászőjük a nemzet valamikor szétszakított kelméjét.

 

Miért tartja fontosnak személy szerint, hogy ma költészettel, verssel foglalkozzunk?

 

Úgy vélem, a magyar kultúra, a művészetek, s ezen belül irodalmunk, költészetünk olyan nemzeti kincs, amely magyar történelmünkkel együtt nemzeti identitásunk részét képezik. A legnagyobb magyar költők nem csupán poéták, de államférfiúi váteszei, szabadságharcosai voltak népünknek, akik költészetükkel egy egész nemzet egységes eszméjét képviselték: a hazaszeretetet. Azzal, hogy nem engedjük a feledés homályába veszni őket és Petőfit, Kölcseyt, Adyt, Vörösmartyt szavalunk, belső lelki kötelességünknek teszünk eleget és tanúbizonyságot adunk a magyar nemzet iránti elkötelezettségünkről.

 

Szintén kötelességünknek tartom a kortárs irodalom felkarolását, hiszen az eljövendő nemzedékek József Attilái ma itt élnek és alkotnak közöttünk. Ők azok, akiknek szavai, üzenetei évek, majd évtizedek múltán iránymutatói, vezércsillagai lesznek gyermekeink, unokáink életének.

 

Egy ilyen verseny mennyit tud tenni azért, hogy közelebb hozza hozzánk, 21. századi emberekhez a verset?

 

Az ifjú korosztály sorsának ügye a nemzet jövőjének ügye is egyben. Minden születő új élet ugyanis abba a világba érkezik, amelyet az elődök és a kortársak mindennapjai – kudarcai és sötét órái, de örömei és sikerei is – formáltak a napok, hetek és évek forgatagában. „A gyermeknek természetesebb tápláléka a vers, mint a próza. A kép színesebb, ha rímmel jön, s amit el nem mond a mondat, megértet a ritmus.” – mondta Németh László. Szinte kötelességünknek tartom a kortárs irodalom felkarolását, hiszen az eljövendő nemzedékek József Attilái ma itt élnek és alkotnak közöttünk. Ők azok, akiknek szavai, üzenetei évek, majd évtizedek múltán iránymutatói, vezércsillagai lesznek a mi gyermekeink, unokáink életének.

 

Főszervezőként milyen módon kapcsolódnak a rendezvénysorozathoz?

 

Mivel a Versünnep Fesztivál céljai összhangban vannak a Nemzetstratégiai Kutatóintézet küldetésével, örömmel állunk ki a kezdeményezés mellett. Intézetünk ezúttal is részt vett a fesztivál részletes programjának kidolgozásában, gyakorlati szervezésében, hozzájárul a lebonyolítás anyagi feltételeihez, valamint díjakat biztosít a nyertesek részére.

A döntő

Versünnep Fesztivál

DÖNTŐ

2015. 04. 11.

DÍJAZOTTAK

 

A Versünnep Alapítvány díjai a zsűri döntés alapján:

 1. Nagy értékű, művészeti témájú könyvcsomag: NAGY JOHANNA
 2. Nagy értékű történelmi témájú könyvcsomag: MAROSSZÉKI TAMÁS
 3. Nagy értékű történelmi témájú könyvcsomag: SZIRMAI MELINDA

 

A Magyar Teátrumi Társaság díja: ESZTRÁD SZÍNHÁZ

 • Felkérés Önálló est megtartására a „Vers a víz felett” elnevezésű sorozat keretében az ország egyik legszebb nyári helyszínére, a Szarvasi Szabadtéri Színpadra.

 

A Magyar Írószövetség díja: ESZTRÁD SZÍNHÁZ

 • Exkluzív könyvcsomag és felkérés művészi közreműködésre az Írószövetség irodalmi rendezvényein.

 

A Bánffy György Kulturális Szalon díja: KAKASY DÓRA

Felkérés önálló est megtartására.

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem díja: KATONA KINGA ÉS KRAUSZ GERGŐ

 • 2 db jegy a 2015. május 24-i Magdalena Koženáés Mitsuko Uchida koncertre.

 

A Nemzeti Színház díja:

 1. Egyetemista kategória: HERCZEG PÉTER

1 személy részére 7 alkalmas belépőjegy a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) nagyszínházi előadásaira, valamint a Nemzeti Színház jövő évi előadásaira szóló színházi bérlet.

 1. Professzionális előadók kategória: KAKASY DÓRA

2 személy részére 7 alkalmas belépőjegy a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) nagyszínházi előadásaira, valamint a Nemzeti Színház jövő évi előadásaira szóló színházi bérlet. Továbbá felkérés a színház felolvasó színházi produkciójában való közreműködésre.

 

Közönség díj, a Forrás Művészeti Intézet felajánlása, Rádóczy-Gyarmathy Gábor grafikája

 1. Professzionális előadók kategória: MAROSSZÉKI TAMÁS

Egyetemista kategória: HERCZEG PÉTER

 

Kategória fődíjak a zsűri döntése alapján, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. felajánlásával

 1. Egyetemista kategória, zenés: KATONA KINGA ÉS KRAUSZ GERGŐ
 2. Egyetemista kategória, mondott vers: HORVÁTH ANNA
 3. Professzionális kategória, zenés: JUHÁSZ LEVENTE
 4. Professzionális kategória, mondott vers: BÁCSKAI JÁNOS

 

Abszolút fődíj a zsűri döntése alapján, a Versünnep Fesztivál felajánlásából

 • Muharos Lajos szobrászművész Szent György kisplasztikája, valamint 300 000.- Ft pénzjutalom.

KAKASY DÓRA

 

 

A Versünnep Fesztivál zsűrijének tagjai:

Marton Éva, Kossuth-díjas operaénekes, a Nemzet Művésze – a zsűri elnöke

Császár Angela színművész, Érdemes művész

Fekete Gyula Erkel- Bartók és Pásztory-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezetője

Molnár Miklós, elnöki kabinetvezető, Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Rubold Ödön Jászai Mari díjas színművész

Marosvásárhelyi elődöntő

A költészet igazi ünnepévé vált a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében lezajlott 10. jubileumi Versünnep Fesztivál erdélyi elődöntője, melyen színművészek, egyetemi hallgatók és egy hangszeres ének-együttes vettek részt, akik az előadott vers, valamint az énekelt vers és megzenésítés kategóriákban mutatkoztak be a verskedvelő közönségnek.

2015-ben a 110 éve született József Attila és a 115 éve született Márai Sándor emlékének szentelték a Versünnep Fesztivált. Ennek megfelelően a versenyzőknek a minden évben kötelező kortárs alkotás mellett az ő műveikből kellett választaniuk. Így a két klasszikus szerző mellett Juhász Ferenc, Tóth Krisztina, Széllyes Sándor, Orbán János Dénes, Kovács András Ferenc, és Baricz Lajos versei szerepeltek a műsorban.

A Versünnep 2015 szervezőinek képviseletében Kolti Helga színművész, a rendezvénysorozat életre hívója köszöntötte a költészet marosvásárhelyi híveit, emlékeztetve az eltelt évtized kiemelkedő eredményeire, kiemelve a jubileumi rendezvény jelentőségét. A műsorvezető Barabási Tivadar színművész néhány mondatos hitvallásuk tolmácsolásával mutatta be egyenként a versenyzőket.

A zsűri tagjai, Györffy András, a Tompa Miklós Társulat művésze, Puskás Attila, a Nemzetstratégiai Intézet helyi képviselője és Czári Tibor UNITER-díjas zeneszerző, repertoár-választási és előadói ismérveket is figyelembe véve értékelték a fellépőket. Véleményezésük nyomán három versenyző jutott tovább az erdélyi elődöntőn. Az előadott vers kategóriában színművészként Marosszéki Tamás, a Harag György társulat tagja Szatmárnémetiből,  egyetemistaként Horváth Anna, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatója, az énekelt vers kategóriában Szabó Enikő színművész, a Csíki Játékszín művésze vehet majd részt Budapesten a Nemzeti Színházban 2015. április 11-én, a Költészet Napján megtartandó döntő gálán.

 

pr.titkárság

2015.03.17.

Szakmai beszámolónk

Kakasy Dóra kapta a költészet napjához kapcsolódó Versünnep Fesztivál abszolút fődíját szombaton este a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán rendezett döntőben. A Versünnep Fesztivál célja segíteni a klasszikus és kortárs magyar költészet alkotásainak népszerűsítését, emellett felhívni a figyelmet a mindennapi versolvasás szükségességére – mondta az emberi erőforrások minisztere szombaton Budapesten.

 

A 300 ezer forint pénzjutalommal járó fődíjat a zsűri döntése alapján kapta Kakasy Dóra, aki Muharos Lajos szobrászművész Szent György kisplasztikáját is elnyerte. A professzionális előadók között a döntőbe jutott Kakasy Dóra Szabó T. Anna Elhagy című versét adta elő az idén tízéves Versünnep Fesztiválon. Az előadó 34 éves, szabadúszó színésznő.

 

Az öttagú, Marton Éva Kossuth-díjas operaénekes, a nemzet művésze által vezetett zsűri négy kategóriában ítélt oda fődíjakat, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. felajánlásával. A professzionális előadók között vers megzenésítéséért Juhász Leventét jutalmazták, a versmondók között Bácskai Jánost. Az egyetemi hallgatók között a vers megzenésítés kategóriában Katona Kinga és Krausz Gergő győzött, a versmondók között Horváth Anna. A közönségdíjat a professzionális előadók között Marosszéki Tamás, az egyetemista kategóriában Herczeg Péter kapta.

 

 

A Nemzeti Színház díját Herczeg Péter és Kakasy Dóra kapta, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem díját Katona Kinga és Krausz Gergő, a Bánffy György Kulturális Szalon díját szintén Kakasy Dóra, a Magyar Írószövetség és a Magyar Teátrumi Társaság díját az Esztrád Színház. A Versünnep Alapítvány díjait a zsűri döntése alapján Nagy Johanna, Marosszéki Tamás és Szirmai Melinda érdemelte ki.

 

Balog Zoltán a Versünnep egyik fővédnökeként a költészet napján idén 10. alkalommal megrendezett fesztivál döntője előtt mondott köszöntőt a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán. Hangsúlyozta, verset olvasni, mondani, hallgatni és írni ma is nagyszerű dolog, és az irodalom közösségi ereje sohasem fog kihalni.

“Az ünnep akkor ünnep, ha van időnk rá készülni, és ha annak elmúltával nem tűnik el azonnal a kisugárzása, hanem viszünk az ünneptől kapott erőből magunkkal a hétköznapokra. Így válhat belőle akár mindennapi tevékenység is. A Versünnepen, a költészet napján a verset ünnepeljük, illetve elsősorban a magyar nyelvet, amelyen verselünk” – fogalmazott az emberi erőforrások minisztere.

 

 

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a Versünnep másik fővédnöke arról beszélt, hogy a szervezet a rendezvény felkarolásával nemzetegyesítő küldetésnek tesz eleget.

“A fesztivál lehetőséget ad a nemzeti irodalom iránt elkötelezett magyar fiataloknak kapcsolatba lépni egymással, és újraszőni a nemzet valamikor szétszakított, de szervesen létező kelméjét” – szögezte le.

Kitért arra, hogy a kétharmados parlamenti többséggel felruházott magyar kormány megteremtette a nemzet újraegyesítésének lelki és közjogi feltételeit, és ezek az ünnepnapokat hozták el a külhoni magyarok számára. Szász Jenő fontosnak tartotta kiemelni, hogy az Alaptörvény szerint Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért. “Azt valljuk, hogy a nemzet határokon átívelő újraegyesítése jegyében új tartalmat és dimenziót kell adnunk a haza fogalmának” – hangsúlyozta.

 

 

Az idén tízéves Versünnep rendezvénysorozat egy színművészek és előadóművészek részére meghirdetett vers- és prózamondó verseny megrendezésével népszerűsíti a magyar költészet alkotásait. A versengést megelőzően szombaton a Nemzeti Színház előtti parkban és az épületben egész napos rendezvényt tartottak.

A Versünnep Alapítvány, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Bánffy György Kulturális Szalon által megszervezett Versünnep 2015 jubileumi versenysorozatára idén először három kategóriában lehetett nevezni. A hivatásos színművészek és előadóművészek, illetve a színművészeti egyetemek és szakirányú felsőoktatási intézmények hallgatói mellett első ízben hirdették meg az “Énekelt vers, vers megzenésítés” kategóriát, amelyre a magyar költészet iránt elkötelezett zenészek, zeneszerzők, előadók jelentkezését várták.

 

A Versünnep Fesztivál idén a 225 éves a magyar nyelvű színjátszást, a 150 éves a Színház- és Filmművészeti Egyetemet és a 100 éve született Gáti Józsefet, az egyetem egykori legendás beszédtanárát köszöntötte, amellett, hogy 2015-ben ünnepeljük József Attila születésének 110., illetve Márai Sándor születésének 115. évfordulóját. A versenyzőknek idén az ő műveikből kellett választaniuk, illetve egy kortárs alkotással is készülniük kellett.

 

A versenyre 73 nevezés érkezett, közülük a határon túlról nyolcan delegálták magukat. A versenyzők kétharmada vers- és prózamondás, egyharmada pedig megzenésített vers kategóriában indult. A zsűri elnöke Marton Éva Kossuth-díjas operaénekes, a nemzet művésze volt.

 

Az idei Versünnep védnöke a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Írószövetség, a Nemzeti Színház, a Színház- és Filmművészeti Egyetem, valamint a Kaposvári Egyetem Művészeti Kara volt.

Támogatóink voltak